2 ông già noel bị cơ động bắt xe

Cập nhật 1 tháng trước

2 ông già noel bị cơ động bắt xe

Lại thêm một trường hợp đi phát quà nhưng không thèm đội mũ bảo hiểm.

#Meme giáng sinh Noel