5 lá bài ma thuật triệu hồi nhóm khiêng quan tài

Cập nhật 1 tháng trước

5 lá bài ma thuật triệu hồi nhóm khiêng quan tài

Khi triệu hồi đủ 5 lái bài sẽ triệu hồi được 5 vị thần khiêng quan tài nhằm RIP kẻ địch.

#Thẻ bài ma thuật #Nhóm khiêng quan tài