À thì ra tự tao lựa chọn cái chết

Cập nhật 1 tháng trước

À thì ra tự tao lựa chọn cái chết

Chứ cũng không thiết tha gì cuộc sống trần tục nữa rồi.

#Đầu Nấm