Ai rồi cũng phải đầu cắt moi mà thôi

Cập nhật 8 ngày trước

Ai rồi cũng phải đầu cắt moi mà thôi

Suy cho cùng nên cắt moi từ bây giờ cho nó hợp xu thế.

#Đầu cắt moi