Ăn nhiều vào, đừng nhịn, mập thì anh mới thích, con khác

Cập nhật 3 tháng trước

Ăn nhiều vào, đừng nhịn, mập thì anh mới thích, con khác

Nối các cụm từ lại với nhau để thành một câu hoàn chỉnh.

#Đoạn chat hay