Ăn nói mất dạy, pay răng - Ông Nguyễn Hữu Đa đấm bà nhặt đồ không trả

Cập nhật 2 tháng trước

Ăn nói mất dạy, pay răng - Ông Nguyễn Hữu Đa đấm bà nhặt đồ không trả