Ảnh chế Xuân Quỳnh nói: tôi hỏi anh lần cuối, khi nào ta yêu nhau?

Cập nhật 5 tháng trước

Ảnh chế Xuân Quỳnh nói: tôi hỏi anh lần cuối, khi nào ta yêu nhau?

Khi nào ta yêu nhau, em cũng không biết nữa.

#Meme hài