Ảnh chó bị xích cổ bắt lên xe bởi đội bắt chó rông

Cập nhật 2 tháng trước

Ảnh chó bị xích cổ bắt lên xe bởi đội bắt chó rông

Không nên thả rông chó ngoài đường và nên bị bắt đi.

#Meme chó #Hóng biến