Anh da đen đội mũ vừa hút thuốc vừa khóc

Cập nhật 5 tháng trước

Anh da đen đội mũ vừa hút thuốc vừa khóc

Cảm giác như mấy năm trời anh ta mới được hút lại điếu thuốc vậy.

#Anh da đen