Anh da đen đưa tay bóp trán khi được phỏng vấn

Cập nhật 4 tháng trước

Anh da đen đưa tay bóp trán khi được phỏng vấn

Cảm giác không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà mọi người cứ hỏi hỏi.

#Anh da đen