Anh da đen IQ vô cực nhưng lại ok bất lực

Cập nhật 13 ngày trước

Anh da đen IQ vô cực nhưng lại ok bất lực

IQ vô cực cũng không làm gì tốt hơn trong những trường hợp nào đó.

#Anh da đen #IQ vô cực