Anh da đen khóc nước mắt chảy được vỗ vai động viên

Cập nhật 2 tháng trước

Anh da đen khóc nước mắt chảy được vỗ vai động viên

Cảm giác đau buồn nhưng được người khác động viên cũng đỡ đi phần nào.

#Anh da đen