Anh da đen mặt tròn mũi to nói úi zời

Cập nhật 5 tháng trước

Anh da đen mặt tròn mũi to nói úi zời

Úi zời, giống kiểu đùa tí làm gì mà căng ghê.

#Anh da đen