Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Cập nhật 1 tháng trước

Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Ngắn gọn để thay cho một lời khen mỉa mai.

#Meme hài