Anh đang nhắn tin với cô gái xinh đẹp nhất nhưng cô ấy không rep nên anh nhắn tin với em

Cập nhật 3 ngày trước

Anh đang nhắn tin với cô gái xinh đẹp nhất nhưng cô ấy không rep nên anh nhắn tin với em

- Hi em, đang làm gì thế? - Em đang học bài, còn anh? - Anh đang nhắn tin với cô gái hiền lành, xinh đẹp nhất thế giới - Anh cứ quá lời - Nhưng cô ấy không rep lại nên anh nhắn tin với em

#Đoạn chat hay