Anh đi làm dành dụm từng chút. Em ở nhà quên bấm nút nồi cơm

Cập nhật 14 ngày trước

Anh đi làm dành dụm từng chút. Em ở nhà quên bấm nút nồi cơm

Tưởng tượng đi làm hộc mặt về đến bữa ăn mở ra mới biết là cơm chưa bật. Ôi cái cảm giác đó... Tào Tháo cũng phải bất lực. Gia môn bất hạnh.

#Tào Tháo