Ảnh đoạn chat nhờ xin link hộ, chụp hình làm bằng chứng

Cập nhật 12 ngày trước

Ảnh đoạn chat nhờ xin link hộ, chụp hình làm bằng chứng

- Ông hỏi hộ tôi info với link trong bài nhé - Được thôi nhưng người ta không tin là ông xin link đâu, người ta lại bảo tôi xin link thì sao? - Thế ông chứ chụp đoạn chat này làm bằng chứng nhé - OK ông

#Đoạn chat hay #Xin link