Ảnh này cũng hay đấy, giờ nó là của tao

Cập nhật 5 tháng trước

Ảnh này cũng hay đấy, giờ nó là của tao

Dùng để ăn cắp ảnh của ai đó một cách rất meme.

#Meme hoạt hình