Anh sẽ yêu em mãi chứ? "Hên xui"

Cập nhật 3 tháng trước

Anh sẽ yêu em mãi chứ?

Bớt ảo tưởng nào các bạn ơi, tình yêu cũng giống như chơi đá vậy đó.

#Meme hài