Anh tóc dài suy nghĩ, cầm cốc bằng chân

Cập nhật 1 tháng trước

Anh tóc dài suy nghĩ, cầm cốc bằng chân

Đây là một câu chuyện đáng suy ngẫm.

#Meme hài