Ao chình - out trình - ao cá chình

Cập nhật 1 tháng trước

Ao chình - out trình - ao cá chình

Nhìn thì giống ao lươn nhưng thực ra thì không phải.

#Meme chơi chữ