Avatar con pikachu khóc cầm lồng đèn trung thu

Cập nhật 2 tháng trước

Avatar con pikachu khóc cầm lồng đèn trung thu

Đặt làm avatar rất thích hợp nhé. Kiểu này là trung thu đến chân rồi mà chưa có gấu đây mà!

#Meme trung thu #Pikachu