Bà cụ mặc váy cầm đao cực to chuẩn bị chém

Cập nhật 1 tháng trước

Bà cụ mặc váy cầm đao cực to chuẩn bị chém

Hãy nhận lấy một đao của ta đây. Bà cụ cầm cây đao rất to như trong truyện tranh.

#Meme hài