Bấm tăng độ dark trên máy tính cầm tay

Cập nhật 1 tháng trước

Bấm tăng độ dark trên máy tính cầm tay

Tầm này phải gia tăng cái độ dảk lên để ra vẻ nguy hiểm hơn.

#Dark Meme