Bạn có biết: năm 2018 một thằng đăng status đéo kèm link...

Cập nhật 26 ngày trước

Bạn có biết: năm 2018 một thằng đăng status đéo kèm link...

...và bị mọi người đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

#Xin link