Bạn có thương cha mẹ không, gõ B để cha mẹ được may mắn

Cập nhật 2 tháng trước

Bạn có thương cha mẹ không, gõ B để cha mẹ được may mắn

Tôi không hiểu mục đích thật sự của mấy cái ảnh như thế này là gì nữa?

#Meme hài