Bàn của bạn ở kia nhé, mày ba tao à?

Cập nhật 15 ngày trước

Bàn của bạn ở kia nhé, mày ba tao à?

Ngày đầu nhập học chưa bao giờ là vui vẻ đối với những em học sinh khó tính.

#Meme hài