Bạn đừng khinh thường tôi, ai rồi cũng sẽ khát

Cập nhật 5 tháng trước

Bạn đừng khinh thường tôi, ai rồi cũng sẽ khát

Anh thanh niên cầm chai uống nước ai rồi cũng sẽ khát.

#Meme chơi chữ