Bạn này còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, rất sáng dạ tương lai sẽ đi tù

Cập nhật 4 tháng trước

Bạn này còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, rất sáng dạ tương lai sẽ đi tù

OK ai rồi cũng sẽ phải đi tù thôi.

#Comment dạo