Bạn ơi, cái này là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ

Cập nhật 4 ngày trước

Bạn ơi, cái này là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ

Chơi đồ giúp bạn làm được mọi thứ, tất nhiên là chỉ trong suy nghĩ của bạn rồi.

#Khá Bảnh #Meme chơi đồ