Bần Tăng cũng không độ nổi con yêu nghiệt này

Cập nhật 4 tháng trước

Bần Tăng cũng không độ nổi con yêu nghiệt này

Con yêu nghiệt này cứ phải để Ngộ Không nó phang.

#Đường Tăng