Báo cáo: không có dấu hiệu của sự thông minh ở đây

Cập nhật 3 tháng trước

Báo cáo: không có dấu hiệu của sự thông minh ở đây

Sự thông minh giờ đã thành thứ hàng xa xỉ phẩm.

#Meme hoạt hình