Batman tát người đàn ông đang nói ơ mây chình câm mồm

Cập nhật 2 tháng trước

Batman tát người đàn ông đang nói ơ mây chình câm mồm

Suốt ngày nhai đi nhai lại ơ mây chình gút chóp em.

#Batman & Robin #Binz

Meme cùng chủ đề
Xem thêm