Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ trái tim này ra và xát muốt lên nó

Cập nhật 1 tháng trước

Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ trái tim này ra và xát muốt lên nó

Cách để làm tổn thương trái tim một ai đó.

#Meme hài