Bi thương tôi mang trời xanh không thấy nổi

Cập nhật 15 ngày trước

Bi thương tôi mang trời xanh không thấy nổi

Người ngoài làm sao biết được nỗi bi ai này?

#Meme gấu trúc