Biểu tượng cảm xúc Facebook "Cười ỉa"

Cập nhật 1 tháng trước

Biểu tượng cảm xúc Facebook

Khi thả haha là chưa đủ, bạn cần thêm biểu tượng này.

#Meme hài