Bố còn gì nuối tiếc không? Dcm sắp chết rồi vẫn éo hòa vốn

Cập nhật 3 tháng trước

Bố còn gì nuối tiếc không? Dcm sắp chết rồi vẫn éo hòa vốn

Con trai hỏi bố hấp hối trên giường bệnh.

#Chứng khoán