Bố khép đít lạy mày

Cập nhật 1 tháng trước

Bố khép đít lạy mày

Có tạm bát hương nải chuối. Thánh ăn gì em cúng. Quá đỉnh.

#Meme hài