Bố mày hơi lãng phí thời gian để nói chuyện với mày rồi đấy

Cập nhật 5 ngày trước

Bố mày hơi lãng phí thời gian để nói chuyện với mày rồi đấy

Mọi người cũng đang lãng phí thời gian để xem hai người chửi nhau rồi đấy.

#Đầu cắt moi