Bố nói thế lúc nào? Dịt mẹ chúng mày

Cập nhật 3 ngày trước

Bố nói thế lúc nào? Dịt mẹ chúng mày

Đừng đem anh ra làm trò đùa cho thiên hạn - Lưu Bị.

#Lil Bei - Lưu Bị