Bỏ tao xuống thằng mèo cắt moi này

Cập nhật 15 ngày trước

Bỏ tao xuống thằng mèo cắt moi này

Nếu không bỏ thì nổ ngay cái địa chỉ nào.

#Chuột Jerry #Mèo Tom #Đầu cắt moi