Bởi vậy con người phải sống thật đàng hoàng

Cập nhật 2 tháng trước

Bởi vậy con người phải sống thật đàng hoàng

Sống chó là cuộc đời sẽ như bãi shit ngay.

#Meme phim