Bỗng dưng thấy kỳ thị mày vãi cut

Cập nhật 8 ngày trước

Bỗng dưng thấy kỳ thị mày vãi cut

Rồi mày có phải bạn tao nữa không?

#Meme Trung Quốc