Bóp mõm chó: được rồi mày đừng nói gì nữa

Cập nhật 10 ngày trước

Bóp mõm chó: được rồi mày đừng nói gì nữa

Cách để làm im lặng một ai đó. Mày đã bị khóa mõm ảnh lấy tay bóp mồm chó

#Meme chó