Bú đá ít thôi thầy đéo độ được đâu!

Cập nhật 5 tháng trước

Bú đá ít thôi thầy đéo độ được đâu!

Sư thầy cầm chổi gõ lên đầu chú tiểu.

#Meme hài