Bức tường vàng có chữ nhà tôi ba đời làm thợ xây

Cập nhật 3 tháng trước

Bức tường vàng có chữ nhà tôi ba đời làm thợ xây

Đến đời tôi tốt nghiệp trường đại học Fuho, ngành phụ hồ.

#Thi trượt

Meme cùng chủ đề
Xem thêm