Buồn là cảm thấy không vui

Cập nhật 1 tháng trước

Buồn là cảm thấy không vui

Còn vui là cảm thấy không hề buồn bã.

#Meme hài