Buscu để giảng hòa, hãy là người văn minh

Cập nhật 2 tháng trước

Buscu để giảng hòa, hãy là người văn minh

Thay vì đấm nhau hãy cử xử như những người đàn ôn trưởng thành.

#Meme hài