Bụt chỉ xuất hiện khi gái khóc, đàn ông mà tự giải quyết vấn đề của bản thân đi

Cập nhật 1 tháng trước

Bụt chỉ xuất hiện khi gái khóc, đàn ông mà tự giải quyết vấn đề của bản thân đi

Ơ kìa bụt cũng phân biệt giới tính hay sao?

#Ếch Pepe the Frog