Cá ngồi ghế nói uống một ngụm rượu khổ

Cập nhật 1 tháng trước

Cá ngồi ghế nói uống một ngụm rượu khổ

Ai rồi cũng phải trải qua đâu khổ của cuộc đời mà thôi.

#Meme hài